Selecteer een pagina

Artikel 6. Garantie / Ruilen en Retourneren

1. Op alle elektrische apparaten zit een garantietermijn van 1 jaar, volgens de voorwaarden die de fabrikant hanteert. Mocht er binnen deze garantietermijn toch een elektrisch apparaat kapot gaan, kan de koper contact opnemen met gebruiker, zodat gebruiker samen met de koper kan zorgen voor een passende oplossing.
2. Mochten artikelen niet voldoen aan de gestelde kwaliteit, (al dan niet ter beoordeling van de koper) of eventuele materiaal- en fabricagefouten bevatten, dienen deze na overleg aan de gebruiker binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling aan gebruiker te worden geretourneerd. Ook indien de levering incompleet is, dient de koper dit binnen 3 dagen aan gebruiker te melden.
3. De garantieverplichting vervalt, indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de koper, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien zonder onze toestemming wijzigingen in de door gebruiker geleverde goederen zijn aangebracht. Als koper het apparaat zelf open maakt vervalt ook de garantie. Indien er geen garantiebewijs aanwezig is of bijgesloten, geldt de factuur als garantiebewijs.
4. De verzendkosten die gemaakt worden binnen de garantietermijn, heen naar gebruiker en terug naar koper zijn voor rekening van de koper. De verzendkosten naar de fabrikant zijn voor rekening van de gebruiker.
5. Alle elektrische apparaten zoals tondeuses, trimmers, neustrimmers, föhns, elektrische krulborstels, krultangen, krulsets, wafelijzers, stijltangen en alle soorten hair-extensions, haarstukken, haarsieraden en oorbellen kunnen door de koper niet geruild of geretourneerd worden, uit hygiënische overwegingen vastgesteld door gebruiker.

6. Retourgestuurde artikelen dienen door de koper in originele en onbeschadigde verpakking te zijn verpakt, de producten mogen niet gebruikt of geopend zijn en dienen in absolute nieuwsstaat te verkeren bij retournering. Dit zal beoordeeld worden door de gebruiker bij ontvangst van de geretourneerde bestelling. Eventuele zegels mogen niet verbroken of beschadigd zijn.
7. Speciale aanbiedingsproducten of artikelen waarbij duidelijk door gebruiker staat vermeld dat deze niet retour worden genomen, zijn uitgesloten van het retourrecht.
8. Indien koper niet volledig tevreden is over de bestelling, kan koper binnen 7 dagen de artikelen waarover geen tevredenheid is retourneren aan de gebruiker, mits het voldoet aan alle eisen bepaald in artikel 6.4 en 6.5. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

10. Bij een retour/ruilzending zijn de verzendkosten voor rekening van gebruiker. Retourzendingen dienen altijd voldoende gefrankeerd, en met bijgesloten factuur aan gebruiker te worden verstuurd. Alle eventuele extra kosten gedaan door gebruiker voor het aannemen van de retour levering van koper, worden aan koper in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag van de retourzending.
11. Alle aan koper te crediteren bedragen zullen door gebruiker zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen aan koper worden overgemaakt, mits de door gebruiker gestelde voorwaarden in acht zijn genomen.

hair-extensions, haarstukken, mogen niet retour uit Hygienische overwegingen

 

Artikel 4. Verzending

1. Levering geschiedt af winkel/magazijn van gebruiker.
2. De door de koper gedane bestellingen worden verzonden, zodra de volledige betaling op rekening van gebruiker is bijgeschreven.
3. De verzending is altijd op risico van de koper, tenzij hier anders overeengekomen is door bijvoorbeeld een verzekerde verzending. Beschadigingen aan de bestelde artikelen die tijdens de verzending zijn ontstaan zijn voor risico van de koper.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk te stellen voor zoekgeraakte bestellingen bij of door de vervoerder. Indien de vervoerder besluit een pakket/levering af te geven op een ander adres dan opgegeven bij afwezigheid of bij geen gehoor, valt dit tevens onder de verantwoording van de vervoerder dan wel de koper. Tevens zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor het foutief opgeven van een adres of bezorging gegevens door de koper. Op het moment van verzenden zijn de artikelen geheel uw eigendom.
5. Wanneer een bestelling wordt geweigerd, naar een foutief adres is verzonden, of drie maal is aangeboden door de vervoerder en daarna niet opgehaald wordt bij het postkantoor/depot, zal deze retour worden gezonden naar gebruiker. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden, hiervoor zal gebruiker opnieuw verzendkosten in rekening brengen.
6. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld

Artikel 10. Verklaring

1. Alle kopers die een bestelling doen op de webwinkel van Hester’s knipsalon verklaren automatisch de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en verkopen van alle producten en artikelen geleverd door Hester’s Knipsalon Webwinkel

💬Hoi Hester, kan ik een vraag stellen?